проміжок

I
(відстань, простір, що відокремлює предмети один від одного), інтервал, прогалина; просвіт(ок), проріз, прозір (зазв. між близько розташованими предметами); прогін (у споруді, будівлі)
II
див. відрізок, перерва 1), прохід

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • проміжок — жку, ч. 1) Вільний простір між чим небудь. || Вільний прохід між ким , чим небудь. || Відстань між чим небудь. 2) Час, що відмежовує одну подію, явище, дію і т. ін. від іншої. || Взагалі відрізок часу …   Український тлумачний словник

  • проміжок — [проум’і/жок] жку, м. (на) жку, мн. жкие, жк іў …   Орфоепічний словник української мови

  • проміжок — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • проміжок часу між випусками варок — Syn: проміжок часу між випусками плавок …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • проміжок часу між випусками плавок — Syn: проміжок часу між випусками варок …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • період — (проміжок часу, якому властиві певні ознаки і який становить собою частину певного процесу), стадія, смуга, фаза; етап (важливий, відповідальний), цикл …   Словник синонімів української мови

  • період — у, ч. 1) Проміжок часу, обмежений певними датами, подіями і т. ін. || Час, коли відбувається яка небудь подія, триває дія, розгортається чиясь діяльність і т. ін. || Відтинок часу, позначений існуванням, наявністю чого небудь. 2) Певна стадія,… …   Український тлумачний словник

  • перерва — и, ж. 1) Тимчасове припинення якоїсь дії, роботи, зупинка у плині, розвитку чого небудь. || Тимчасовий перепочинок від чого небудь. 2) Проміжок часу, на який припиняється дія, робота, зупиняється плин, розвиток чого небудь. || Проміжок часу,… …   Український тлумачний словник

  • час — у, ч. 1) філос. Одна з основних об єктивних форм існування матерії, яка виявляється в тривалості буття. 2) Тривалість існування явищ і предметів, яка вимірюється століттями, роками, місяцями, годинами, хвилинами і т. ін. || мист. Один із трьох… …   Український тлумачний словник

  • за — I прийм., з род., знах. і оруд. відмінками. Сполучення з прийм. за виражають: Просторові відношення: 1) із знах. і оруд. в. Вказує на предмет, місце і т. ін.: а) за межі яких спрямовані дія, рух (знах. в.); б) позад, по той бік яких хто , що… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.